Sunday, January 25, 2009

14hb Julai 2008 - Kawalan Keselamatan PALAPES (L) UMT untuk Majlis Konvokesyen UMT ke-6

Pada 14hb Julai 2008, Universiti Malaysia Terengganu mengadakan konvokesyen ke-6 di Dewan Sultan Mizan. Konvokesyen ini merupakan suatu majlis yang besar di mana Canselor UMT Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah turut menghadiri. Hadirin yang lain termasuk Naib Canselor UMT, pensyarah-pensyarah, graduan-graduan serta keluarga mereka. PALAPES (L) UMT telah berkerjasama dengan unit beruniform seperti WATANIAH, SISPA dan SUKSIS untuk mengawal dan menjaga keselamatan selama minggu kovokesyen.


No comments:

Post a Comment